Meie poolt pakutavad teenused on:
  • haljastuslahendused ja haljastusprojektid eraisikutele ja kohalikele omavalitsustele
  •  nõustamised ja lahendusettepanekud haljasalade hoolduskulude vähendamiseks
  • detailplaneeringute koostamine 
  • hoonete projektide koostamine, eelkõige mitteeluhoonete ja abihoonete projektid (sauna projekt, aiamaja projekt, kuuri projekt või muu sarnased abihooned) 
  • elamu eelprojekt 

Vaata täpsemalt teenuste kohta vasakul asuvast menüüst.