Pakume konsultatsiooni haljasalade hooldusvajaduse vähendamise alaselt nii eraisikutele kui ka kohalikele omavalitsustele.
Etapid on:
  • Vestlus kliendiga, kus selgitatakse välja ja kaardistatakse ala, millel hooldustööde mahtu ja kulukust vähendada soovitakse
  • Olemasoleva olukorra, teostavate hooldustööde mahu ja hoolduskulude analüüs
  • Erinevad lahendusettepanekud, mille arvelt saaks hoolduse mahtu ja kulusid vähendada
  • Koostatakse kogu tehtud analüüsi ja lahenduste kohta kirjalik trükitud ja digitaalselt pdf failivormingus dokument, mis annab konkreetseid juhtnööre, kuidas vähendada hoolduskulusid
Saadud infot saab edukalt kasutada haljastusprojekti lähteülesande osana. Samuti pakume ka ise haljastusprojekti koostamise teenust (vaata vasakul menüüs „Haljastuse” alt).
Haljasalade hooldamise kulukus on probleemiks juba pikemat aega, kuna haljasalade puhul saab majanduslikus mõttes rääkida vaid väljaminekutest ja üldjuhul need rahalist väärtust sisse ei too. Seega otsisime me lahendust, kuidas vähendada haljasalade hooldamise mahtu ja seeläbi vähendada kulusid hooldustöödele.

Traditsioonilised inglise pargistiilis haljasalad (mille tunnuseks on suured regulaarselt madalaks niidetavad murupinnad) on oma hoolduse suure mahu ja kulukusega ajale jalgu jäänud ning vajavad hädasti alternatiivseid lahendusi. Praegustele haljasaladele võib lisaks kulukusele ette heita ka vähest bioloogilist mitmekesisust ja jätkusuutlikkust.

Uueks lähenemiseks, mis toetab hooldusööde mahu vähendamist ja seeläbi hoolduskulude alanemist, bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku arengut ja keskkonnasõbralikkust, on ökoloogiline maastikukujundus. Antud kujundusvõtte olemus on olla võimalikult sarnane looduses esinevatele looduslikele kooslustele. Kujundusvõtte aluseks on taimedel võimalus soovitud suunas areneda ja eesmärgiks on inimese minimaalne sekkumine taimede arengusse. Maailmakuulsad maastikuarhitektid nagu Piet Oudolf ja Sean Kingsbury on antud valdkonda mujal pool maailmas viimasel ajal kõvasti populariseerinud, kuid paraku Eestis ökoloogiline maastikukujundus veel nõnda populaarne pole. (vaata ökoloogilise maastikukujunduse näiteid allpool asuvast galeriist)
Nõustamisteenuse hind sõltub ala suurusest. Küsi hinnapakkumist meie kodulehel olevalt vormilt või kirjuta meile otse e-mailile: paaborprojekt@gmail.com